Studie polyfunkčního bloku v Praze - Vysočanech

10_2015

Studie záměru výstavby v Praze Vysočanech. Spolupráce v ateliéru ARX studio: vizualizce hmotového objemu bloku domů. I EN I Study of the intention of construction in Prague Vysočany. Cooperation in arx studio: visualize the mass volume of a block of houses.  I DE I Studie über die Absicht des Baus in Prag Vysosany. Zusammenarbeit im arx studio: Visualisieren Sie das Massenvolumen eines Häuserblocks.