Soutěž - Bad Aibling (D)

11_2019

I cz I Soutěžní návrh komplexu bytových domů se školkou. Návrh by zpracován v kanceláři HOE architects v Mnichově. Urbanistické řešení bylo navrženo pod vedením kanceláře.

I en I A competion proposal of complex of comunal housing with a kindergarten. A proposal was designed in  office of HOE architects in Munich. Urban masterplan was proposed with office partners.

I de I Ein Wettbewerb Entwurf für einen Wohnkomplex mit Kindergarten. Der Entwurf wurde im Büro der HOE-Architekten in München entworfen.

Office: www.hoe-architects.com