Rekonstrukce chalupy v Chýstovicích


 Spolupráce v ateliéru ARX studio na návrhu rekonstrukce chalupy. Studie počítá s využitím stávajících prostor a dostavbou příčného křídla. I EN I Cooperaration in ARX studio on proposal of house refurbishment. Design proposal consist of reuse old building with an extension of transept. I DE I Mitarbeit in ARX studie on Entwurf Haus Sannierung. Der Entwurf besteht aus der Wiederverwendung eines alten Gebäudes mit Erweiterung des Querschiffs.